Coevorden dating

Uiteraard wordt er verder gezocht, waarbij met name de bouwkundige staat en de geschiktheid voor demontageen opnieuw opbouwen, maar ook de locatie (hoe ver van Wonderland af) in overweging genomen worden.

28 oktober 2015: Zojuist kregen we bericht dat dhr. Toezicht & Handhaving van degemeente Coevorden langs geweest is om een melding van "illegaal kamperen" te onderzoeken.

Het waswaterkoud; de kachels en de generator bewezen goede diensten.

30 oktober 2015: Gisteren is gekeken naar de technische en praktische uitvoerbaarheid van de demontage en het transport vaneen tuinhuisje, ook wel blokhut genoemd in eerdere berichten.

2 dezember 2015: Gerstern kam der Holländische und Deutsche Polizei in unserem Land mit dem Befehl dass Land vor 18.00 Uhr zu raumen.

Zufalligerweise war der Regierung an diesem Zeitpunk in einer Sammlung.

De inschatting is dat het uiteindelijke resultaatniet op zal wegen tegen alle inspanningen en de reis- en transportkosten.

Vonein Gewinn-Gewinn für alle Parteien wollte keinem wissen.Über Handy könnten wir das alles "live"mithören und begeleiten.Die Deutsche Polizei wird von Coevorden zum Spielchen gemacht um für die gesellschaft Europark GMBH die Kohlen aus dem Feuer zu holen.Es gab die letzte Wochen riesig viel Medienberichten über uns Wonderland. 26 november 2015: Ein kleine Nachtricht (Morgen mehr) über das vereinbarte Gesprach mit Gemeinde Coevorden.Der Bürgermeistera.k.a Direktor von Europark GMBH war nicht da. Trotz unser Versuch zum erreichen von eine friedliche Co-Existenz, war davon nicht der Rede.

coevorden dating-50coevorden dating-55coevorden dating-7

Hierop is inmiddels geantwoord, dat wij de afwijzing betreuren, maar alsgoed "buurman" altijd open staaan voor nieuwe initiatieven en ondertussen door blijven gaan met kleine stapjesom Wonderland verder in te richten als land.

Join our conversation (60 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Coevorden dating.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *